แขนใหม่ของหนุ่มผู้นี้ราคาถึง $75,000 แถมมีโดรนด้วย ไม่ธรรมดาเลย
error: Content is protected